Portfolio > Photographs

Gossamer Obstruction
Gossamer Obstruction
Digital photograph
2013